RECKLESS

Moderní, původně soutěžní párový tanec pro 6-10 tanečníků. Je zde vidět výrazné prolínání mezi tanečníky, v refrému zajímavý akrobatistický prvek. Pohodový tanec stvořený tanečníkům přímo na míru od tanečního mistra Pavla Lhotského.